Trzy cmentarze w Grodnie

     Dwa niewielkie cmentarze prawosławny i rzymskokatolicki leżą po sąsiedzku przy ulicy Antonova. Wojenny położony przy ulicy Biełusza oddalony jest od nich o około pół kilometra.

     Do cmentarzy najłatwiej i najprościej dotrzeć od  dworca autobusowego, z którego  po przejściu nieco ponad kilometra dotrzemy do cmentarza prawosławnego. Największą budowlą  nekropolii jest cerkiew św. Marty.

Kaplica na cmentarzu prawosławnym w Grodnie

Cmentarz prawosławny w Grodnie

     Można  wejść główną bramą i iść prosto w stronę przeciwległego muru, gdzie jest wyjście zlokalizowane naprzeciwko wejścia do katolickiego cmentarza farnego, starszego od swojego sąsiada. Jego powstanie datuje się na rok 1792. W środkowej części wznosi się dziewiętnastowieczna kaplica.

Kaplica na katolickim cmentarzu w Grodnie

     Najczęstszym powodem odwiedzania tego cmentarza jest grób naszej pozytywistycznej pisarki, Elizy Orzeszkowej. Spoczywa ona wraz z drugim mężem Stanisławem Nahorskim, polskim adwokatem i działaczem społecznym. Jak znaleźć ten pomnik? Po wejściu na teren cmentarza trzeba skręcić w prawo, w pierwszą alejkę i po jej prawej stronie szukać skromnego pomnika pisarki. Podczas naszego pobyty położony był na nim wieniec w kształcie serca z biało czerwonych kwiatów.

Grób Elizy Orzeszkowej w Grodnie

     To nie jedyny polski ślad na cmentarzu. Po lewej stronie kaplicy niemal pod murem znajdziecie kilka rzędów białych krzyży, są to mogiły polskich żołnierzy poległych w latach 1919 i 1920. Wiele z nich należy do nieznanych żołnierzy, na niektórych tylko umieszczono nazwiska i daty śmierci.

Mogiły polskich żołnierzy na cmentarzu katolickim w Grodnie

     Szkoda, że wiele pomników znajdujących się na cmentarzu jest zrujnowanych i wymaga renowacji.

     Po wyjściu z nekropoli, warto przejść jeszcze z pól kilometra by dotrzeć do cmentarza wojennego założonego w 1868 roku.

Cmentarz wojenny w Grodnie

    Jest nieogrodzony, a w jego bliskim otoczeniu znajdują się bloki mieszkalne, z którymi sąsiaduje kaplica grobowa generała-majora Aleksandra Russau zmarłego w 1896 r.

Groby Polaków na cmentarzu wojennym w Grodnie

     Początkowo miejsce spoczynku znaleźli na nim żołnierze rosyjscy. W latach 1919- 1920 oraz w 1939 roku grzebano na nim żołnierzy Wojska Polskiego. Przed tą częścią nekropolii umieszczono pomnik z orłem w koronie i tablicą informującą w języku polskim i rosyjskim, że jest to cmentarz żołnierzy polskich poległych w latach 1918-1939.

Cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Grodnie w latach 1918-1939

     W polskiej części odnajdziemy też pomnik  upamiętniający poległych w Kozielsku, Ostaszkowie i Katyniu z wypisanymi nazwiskami ponad 170 osób.

     Idąc dalej dojdziemy do mogił, w których spoczywają żołnierze rosyjscy polegli w 1944 roku. Tu na jednym z pomników umieszczono zdjęcie zmarłego żołnierza.

Na terenie cmentarza, wśród drzew stoi kilka pomników.

     Na spacer od dworca i odwiedzenie trzech cmentarzy warto zarezerwować sobie około dwie godziny.

     Zapraszam do innych wpisów dotyczących zwiedzania Grodna.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.